Πετρούπολη

Δευτέρα 17:05 Αρχάριοι ΚΟΥΜΙΤΕ
18:05 Κοκκινες, Κιτριν, Πορτοκ. ΚΑΤΑ
19:05 Καφε ΚΟΥΜΙΤΕ
20:05 Πρόγραμμα Μαύρης ΚΙΧΟΝ / ΚΑΤΑ
21:05 Αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ
Τρίτη 17:05 Κοκκινες, Κιτριν, Πορτοκ. ΚΑΤΑ
18:05 Πρασινες, Μπλέ, Μώβ ΚΙΧΟΝ / ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
19:05 Προ - αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ
20:05 Ενηλικων ΚΟΥΜΙΤΕ
21:05 Γυμναστική Ενηλίκων ΤΑΕ ΒΟ FIT BOX
Τετάρτη 17:05 Αρχάριοι ΚΙΧΟΝ / ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
18:05 Πρασινες, Μπλέ, Μώβ ΚΟΥΜΙΤΕ
19:05 Επίλεκτα ΚΑΤΑ
20:05 Αγωνιστικό ΚΑΤΑ
21:05 Αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ
Πέμπτη 17:05 Κοκκινες, Κιτριν, Πορτοκ. ΚΟΥΜΙΤΕ
18:05 Καφε ΚΑΤΑ
19:05 Προ - αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ
20:05 Αγωνιστικό ΚΑΤΑ
21:05 Γυμναστική Ενηλίκων ΤΑΕ ΒΟ FIT BOX
Παρασκευή 17:05 Αρχάριοι KATA
18:05 Πρασινες, Μπλέ, Μώβ ΚΑΤΑ
19:05 Καφε ΚΙΧΟΝ / ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
20:05 Ενηλίκων ΚΑΤΑ
21:05 Αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ
Σάββατο 10:00 Επίλεκτα ΚΟΥΜΙΤΕ
11:00 Γυμναστική ενηλίκων ΤΑΕ ΒΟ FIT BOX
12:00 Ενηλίκων ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
17:00 Οργάνωση αγώνα ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ