Κηφισιά

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Δευτέρα |
17:00 Αρχάριοι ΚΑΤΑ
18:00 Πορτοκαλί, Πράσινες ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ |
19:00 Μπλέ, Μωβ, Καφέ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ |
20:00 Αγωνιστικό ΚΑΤΑ |
21:00 Ενηλίκων ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ |
Τρίτη 17:00 ΒΑΒΥ |
18:00 Κόκκινες, Κίτρινες ΚΑΤΑ |
19:00 Μαύρη, Επίλεκτα ΚΟΥΜΙΤΕ | Εφηβικό ΚΑΡΑΤΕ
20:00 Αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤE |
21:00 Γυμναστική ενηλίκων | AIKIDO
Τετάρτη |
17:00 Αρχάριοι ΚΟΥΜΙΤΕ
18:00 Πορτοκαλί, Πράσινες ΚΑΤΑ |
19:00 Μαυρες, Επίλεκτα ΚΑΤΑ |
20:00 Αγωνιστικό ΚΑΤΑ | Ενηλίκων ΚΑΤΑ
21:00 |
Πέμπτη 17:00 ΒΑΒΥ |
18:00 Κόκκινες, Κίτρινες ΚΟΥΜΙΤΕ |
19:00 Μπλέ, Μώβ, Καφέ, Επίλεκτα ΚΟΥΜΙΤΕ | Εφηβικό ΚΑΡΑΤΕ
20:00 Αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ |
21:00 Γυμναστική ενηλίκων | AIKIDO
Παρασκευή |
17:00 Αρχάριοι ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
18:00 Κοκκινες, Κίτρινες ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ |
19:00 Πορτοκαλί, Πράσινες ΚΟΥΜΙΤΕ | Αγωνιστικό
20:00 Μπλέ, Μώβ, Καφέ, Μαυρη ΚΑΤΑ | Αγωνιστικό ΚΟΥΜΙΤΕ
21:00 Αγωνιστικό ΚΑΤΑ |
Σάββατο 10:00 Ενηλίκων ΚΟΥΜΙΤΕ | AIKIDO
11:00 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ |
|
|
|