2ες Καφέ, 3ες Καφέ, Μαύρες

2ες Καφέ, 3ες Καφέ, Μαύρες

KATA